Framtiden för internet och sociala nätverk

Sedan ungefär 2007, då det sociala nätverket Facebook lanserades stort, så är internets utveckling präglad av det som kommit att kallas för sociala media. Facebook hade börjat som ett skolprojekt bland några universitetselever i USA (av vilka Mark Zuckerberg, idag vd för Facebook, bör nämnas) och när nätverket gjordes tillgängligt utanför det egna universitetet så […]

Mer