Internets historia och bakgrund

Amerikansk militär hade under flera år på 1980-talet ett hemligt projekt som man kallade Arpanet. Projektets syfte var att utveckla ett system för att snabbt och enkelt kunna presentera och överföra information mellan olika enheter inom USA:s militära styrkor. Man ansåg att behov av detta fanns jämfört med de metoder som funnits sedan tidigare, vilka i korthet betydde att man använde krypterade meddelanden antingen via telefonledningar eller fysiska (skickade) meddelanden. Även radiokommunikation inräknas här.

Mot slutet av 1980-talet uppfanns det språk som ligger till grund för presentation av information på nätet även idag: HTML. Det var även vid denna tid som protokollet för att lagra information utvecklades, och detta kallades för HTTP, vilket också det är standarden för större delen av internet även idag.

Under de första åren på 1990-talet så insåg man potentialen i det man hade skapat och privatpersoner och företag tilläts att börja använda internet som det då hade börjat kallas. Detta visade sig vara ett mycket smart drag, eftersom de nya användarna av nätet såg till att utvecklingen tog fart explosionsartat.

Vid mitten av 1990-talet hade internet blivit bekant för en stor del av invånarna i hela västvärlden, även om det skulle dröja ytterligare lite innan gemene man i till exempel Sverige hade en klar bild av vad internet betydde. Det var inledningsvis glada amatörer och entusiaster som stod för internets tidiga utveckling i Sverige, men någon gång under 1997 eller 1998 så skedde i vårt land det som kom att kallas IT-boomen.

Denna boom betydde att entreprenörer och andra företagare kunde utveckla många gånger helt otänkbara idéer eftersom det rådde en otrolig övertro på internet. En övertro som både hade enorma fördelar i fråga om utvecklingshastigheten på nätet i vårt land, men också nackdelar eftersom många investeringar gick förlorade när idéerna visade sig mindre bra.