Internets historia och bakgrund

Amerikansk militär hade under flera år på 1980-talet ett hemligt projekt som man kallade Arpanet. Projektets syfte var att utveckla ett system för att snabbt och enkelt kunna presentera och överföra information mellan olika enheter inom USA:s militära styrkor. Man ansåg att behov av detta fanns jämfört med de metoder som funnits sedan tidigare, vilka […]

Mer